МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ОРФЕЙ“

ПЛОВДИВ 2018

Лиляна Павлова | Lilyana Pavlova -- Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС


ДО

Г-Н АНТОН БАЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ ЛИК”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЕВ,

За мен е чест да поздравя участниците, гостите и организаторите в Първото издание на Международния фестивал на поезията „Орфей – Пловдив 2018”.

Тази година за първи път България е ротационен председател на Съвета на ЕС. С цялата си отговорност осъзнаваме огромната чест да бъдем политически лидер и медиатор в изпълнението на европейския дневен ред.

С история, фолклор, традиции и богата култура... с иновации, технология, знания и талант, вече единадесет години, ние, българите, допринасяме за културното многообразие в голямото европейско семейство.

Още от древни времена хората по нашите земи са отдавали изключително значение на изкуството, защото според тях, то може да открива и да открехва вратата към незримите, но вечни светове на духа. Смятали са, че то влияе на обкръжаващия ги свят, че това е възможно само и единствено заради скритата сила на думите. Българската култура през вековете е събирала в себе си най-доброто от всички цивилизации по нашите земи. Така сме се запазили, така сме оцелели повече от тринадесет века на този бурен кръстопът.

„Светът може да бъде завладян с лира, не с меч”, така пророкувал мистичният певец и поет Орфей, живял някога по нашите земи. С песните си той вдъхновявал божествената природа и се стремял да научи хората да отдават почит на нейните божества.

Казват, че поезията е царицата на изкуствата.Неслучайно орфическата поезия присъства изключително силно именно на Балканите – в тракийските земи.

Годината на европейското културно наследство дава чудесни възможности за поезия – това древно и мъдро изкуство да присъства в културния живот на Европа, да популяризира и възпитава, да вдъхновява и обогатява, да насърчава активното гражданство и общите ценности сред младите поколения.

Само с общи усилия можем да постигнем по-добро бъдеще за Европа, да съхраним нейната уникалност и културно многообразие, които са в основата на нейната привлекателност.

Пожелавам на всички участници в първия Международен фестивал на поезията „Орфей – Пловдив 2018” ползотворна работа и вдъхновение за развитие и популяризиране на талантите в общата работа за бъдещето на България и Европа!

НА ДОБЪР ЧАС!

 

МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

София, 10 май 2018 г.

 

НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА

Проектът „Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ“ – Пловдив 2018“ е реализиран с финансовата подкрепа на "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“ на Национален фонд „Култура“.

 

Българско председателство
на Съвета на Европейския съюз

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив