INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2018

Лиляна Павлова | Lilyana Pavlova -- Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС


ДО

Г-Н АНТОН БАЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ ЛИК”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЕВ,

За мен е чест да поздравя участниците, гостите и организаторите в Първото издание на Международния фестивал на поезията „Орфей – Пловдив 2018”.

Тази година за първи път България е ротационен председател на Съвета на ЕС. С цялата си отговорност осъзнаваме огромната чест да бъдем политически лидер и медиатор в изпълнението на европейския дневен ред.

С история, фолклор, традиции и богата култура... с иновации, технология, знания и талант, вече единадесет години, ние, българите, допринасяме за културното многообразие в голямото европейско семейство.

Още от древни времена хората по нашите земи са отдавали изключително значение на изкуството, защото според тях, то може да открива и да открехва вратата към незримите, но вечни светове на духа. Смятали са, че то влияе на обкръжаващия ги свят, че това е възможно само и единствено заради скритата сила на думите. Българската култура през вековете е събирала в себе си най-доброто от всички цивилизации по нашите земи. Така сме се запазили, така сме оцелели повече от тринадесет века на този бурен кръстопът.

„Светът може да бъде завладян с лира, не с меч”, така пророкувал мистичният певец и поет Орфей, живял някога по нашите земи. С песните си той вдъхновявал божествената природа и се стремял да научи хората да отдават почит на нейните божества.

Казват, че поезията е царицата на изкуствата.Неслучайно орфическата поезия присъства изключително силно именно на Балканите – в тракийските земи.

Годината на европейското културно наследство дава чудесни възможности за поезия – това древно и мъдро изкуство да присъства в културния живот на Европа, да популяризира и възпитава, да вдъхновява и обогатява, да насърчава активното гражданство и общите ценности сред младите поколения.

Само с общи усилия можем да постигнем по-добро бъдеще за Европа, да съхраним нейната уникалност и културно многообразие, които са в основата на нейната привлекателност.

Пожелавам на всички участници в първия Международен фестивал на поезията „Орфей – Пловдив 2018” ползотворна работа и вдъхновение за развитие и популяризиране на талантите в общата работа за бъдещето на България и Европа!

НА ДОБЪР ЧАС!

 

МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

София, 10 май 2018 г.

 

NATIONAL CULTURE FUND

The project “International Festival of Poetry “ORPHEUS” – Plovdiv 2018” was realized with the financial support of “The Cultural Programme for the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union 2018” of the National Culture Fund.

 

Bulgarian Presidency
of the Council of the European Union

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив