INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL „ORPHEUS“

PLOVDIV 2018

Tozan Alkan (Turkey) | Тозан Алкан (Турция)

Тозан Алкан /1963/ е роден в Истанбул.

Завършва лицея Галатасарай и Университета Богазичи (Босфорски).

Преподава във Факултета по чужди езици на Истанбулския университет и е главен редактор на специализираното за преводна литература списание ÇN. Член е на Дружеството на турските писатели, Съюза на преводачите, на ПЕН клуба в Турция.

Автор на поетичните книги: „Време и маски" (Zaman ve Maske"), изд. Дон Кихот; "И вятър" (Ve Rüzgar) изд.Артшоп"; „Надвечерите на сърцето"(Kalbin Akşamüzerleri) изд. „Дон Кихот"; „Отдалече ще дойде при тебе градът" (Sana Şehir Gelecek) изд."Ясак Мейве".

Превежда поезия от френски и английски език.

В негова интерпретация турските читатели се запознават с „Манифест 1918" и „Избрани стихове"на Тристан Цара (изд. „Дон Кихот").

От турското издателство „Бордо-червено" излизат: „Избрани стихове"- Виктор Юго; „Балада за затвора Рийдинг" Оскар Уайлд, „Избрани стихове" Емили Дикинсън; „Френски революционни песни 1789", три поетични книги на Уилям Блейк, една на Филип Супо, „Избрано" от Уилям Бътлър Йейтс и мн. др.

Тозан Алкан е носител на множество национални литературни награди.

Книгите му са превеждани на английски, френски, полски и руски език.

Цикли и стихотворения от отделни поетични книги са публикувани на португалски, македонски, български, руски, полски, китайски, корейски и др. езици.

Poet, translator and musician. Born in 1963, Tozan Alkan graduated from Galatasaray College and Bosphorous University. He has been working as a lecturer at Istanbul University, Department of Foreign Language School. He has published Ç.N., a translation magazine, for 5 years. He is a member of the Writers Syndicate of Turkey, (TYS), Turkish PEN, Turkish Authors Association (ED) and Turkish Translators' Organisation (ÇEVBİR). His poems have been translated into many languages and he attended at many national and international festivals.

Poetry books:

 • Time and Mask (Donkişot Publications , 2002)
 • Early Evenings of Heart (Donkişot Publications, 2005)
 • And the Wind (Artshop Publications, 2007)
 • Death Will Hit The Spot (Yasakmeyve Publicatipns, in English, 2010)
 • The City Will Come to You (Yasakmeyve Publications, 2014)
 • Naked Dreams (Souveniri Publications, in Bulgarian, 2014)
 • And The Wind (Słowo/Obraz Terytoria Publications, in Polish, in 2013)
 • Oper Door, (Islık Publications, 2014)
 • Death Will Hit the Spot (Shura Publications, in Croatian)

Research-study:

 • A poet from Galata: Andre Chenier (Artshop Publications, 2007)
 • Poet's sinful diary, (İkaros Publications, 2008, with Şeref Bilsel)
 • About Translation (Mühür Publications, 2014)
 • Quotations About Translation, (Mu Publications, 2017)

TRANSLATIONS:

Prose:

 • Anatole France, Balthasar (Pencere Publications, 2002)
 • Aesop, Tales (Bordo-Siyah Publications, 2003, Can Publications 2014)
 • Charles Baudelaire, Fanfarlo (Salyangoz Publications, 2006)

Poetry:

 • Lord Byron, Selected Poems (Broy Publications, 1999)
 • Victor Hugo, Selected Poems (Bordo-Siyah Publications, 2003, Artshop Publications, 2007)
 • Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol (Bordo-Siyah Publications, 2003, Artshop Publications,2006)
 • William Blake, Songs of Innocence and Experience (Bordo-Siyah Publications, 2003, Artshop Publications, 2006))
 • William Blake, The Marriage of Heaven and Hell (Bordo-Siyah Publications, 2004)
 • William Blake, Selected Poems (Bordo-Siyah Publications, 2004)
 • William Blake, Prophetic Books (Varlık Publications, 2014)
 • Emily Dickinson, Selected Poems (Bordo-Siyah Publications, 2005)
 • Lord Byron, Selected Poems (Bordo-Siyah Publications, 2005)
 • Dadaism and Tristan Tzara (Bordo-Siyah Publications, 2005)
 • Songs of 1789 French Revolution (Bordo-Siyah Publications, 2005)
 • Dada in Paris, Philippe Soupault, (Artshop Publications, 2006)
 • D. H. Lawrence, Selected Poems (Artshop Publications, 2006)
 • William Blake, Prophetic Books 1, (Artshop Publications, 2006)
 • William Blake, Prophetic Books 2, (Artshop Publications, 2006)
 • Antonio Machado, Selected Poems (Sözcükler Publications, 2017)
 • Garcia Lorca, Selected Poems, (Islık Publications, 2017)
 • Alfonsina Storni, (Meda Publications, 2017)

Poetry Anthologies:

 • Voices of Taiwan - Taiwanian Poetry Antholohy- (Cevirmenin Notu Publications, 2012)
 • Contemporary Hong Kong Poetry Anthology (Cevirmenin Notu Publications, 2012)

Awards:

 • Behçet Aysan Poetry Award, 2011
 • Metin Altıok Poetry Award, 2012
 

Градът

Отдалече ще дойде при теб градът,

нарамил мургава любов, ще дойде.

От клоните на самотно дърво

болките си, ронейки, ще дойде.

 

След години на чакане в утринната мараня

като ранен кон на вратата ти ще дойде.

От прашното оброчище на листа и пера,

савана си бял, разкъсвайки, ще дойде.

 

В игра, спечелил ръката, изгубена в любовта,

от забравата на миналото си - ще дойде.

От лоното на езика, от бързината на буквите,

от думите, огорчили словото, ще дойде.

 

Отдалече ще дойде при теб градът,

преминавайки през един народ, ще дойде.

 

Превод: Кадрие Джесур

A CITY

A city will come to you from afar

will come burdened with a dark infatuation

 

From branches of a desolate tree

will come shedding pain like a mulberry

 

After many a year on a misty morning

will come to your door like an injured horse

 

From the dusty altar of paper and pen

will come galloping, ripping its white shroud

 

Winning a hand that had lost in love

will come wiping out its past history entirely

 

From the saddle of language, from the speed of letters

will come to speech from deeply hurt words

 

A city will come to you from afar

will come passing through a human race.

 

Translated by Suat Karantay

Şehir

Sana şehir gelecek uzaklardan

esmer bir aşkı yüklenerek gelecek

 

Kimsesiz bir ağacın dallarından

acısını dut gibi dökerek gelecek

 

Yıllar sonra buğulu bir sabah vakti

kapına yaralı bir at gibi gelecek

 

Kağıdın kalemin tozlu sunağından

beyaz kefenini yırtarak gelecek

 

Aşkta kaybedilmiş bir eli kazanıp

geçmişini unutmaktan gelecek

 

Dilin terkisinden, harflerin hızından

söze küskün kelimelerden gelecek

 

Sana şehir gelecek uzaklardan

bir halkın içinden geçerek gelecek.

 

Акробат

Светът нисък ми се виждаше понякога,

изтегляше се земята под моите крака,

заедно в мир с насекомите и мравките

волно живеех нашир и надлъж

 

красива бе любовта, не ще и дума,

навеждах се, целувах циганските уста

в предългата тишина, докосваща душата,

умът ми, издължавайки се,

изтичаше по краката ми,

 

сега съм мъж, нестъпващ по земята

с пресечен хоризонт, за пепелта опожарен,

преди земното притегляне ме убихте вие...

краката ми, уморените ми крака.

 

Превела Кадрие ДЖЕСУР

The Acrobat

Sometimes the world seemed too low to me

The earth under my feet was pulled away

I used to live without a care

With ants and insects for ages.

 

Whatever they might say love was beautiful

I used to bend down to kiss the lips of a gypsy

In the endless silence touching the heart

My mind would stretch all the way down to my feet.

 

Now I am a man who doesn’t touch the ground

Broken toward the horizon, in fire toward the ashes

You’ve killed me before the gravity would get me

Oh my feet, my tired feet!

 

Translated by Nilűfer Mizanoǧlu Reddy

Cambaz

Dünya alçak gelirdi bana bazen

ayaklarımın altından çekilirdi yeryüzü

karıncalarla, böceklerle bir

yaşar giderdim telaşsız, uzun boylu

 

Aşk güzeldi, kim ne derse desin

eğilip ağzını öperdim bir çingenenin

kalbe değen upuzun sessizlikte

uzar giderdi aklım, ayaklarıma değin

 

Yere basmayan bir adamım şimdi

ufka doğru kesik, küle doğru yangın

beni siz öldürdünüz yerçekiminden önce

ayaklarım, ah yorgun ayaklarım!

 

Гренада

Poetry is the angel of imagination.

Azaris Pallais

Днес събрах дъждове от дърветата

ален мак ли е Гренада, не е

най-вероятно е дълго обичане

като вулкан,

изригващ лавата си в душите ни

 

Винаги, когато се наклони стеблото му

знайте – отдалеч иде вятърът

а един мак може цял народ да осветли

едно дърво да се облегне на друго

една гора да изгаря друга

 

Нямам братя освен любовта

тези планини, този мрак, тази мъгла

тази сяра, която вдишвам, реката, от която пия

са в твоя чест създадени

 

Бедна ли е поезията, не, не бих казал…

 

Превод: Кадрие Джесур

 

GRANADA

Poetry is the angel of imagination

Azarias Pallais

I gathered rain today from the trees

Is Granada a poppy, it is not

A love-making perhaps of grand style

Like a volcano pouring

its lava into us

 

the drooping of his shoulders

portend the advent of winds

a single poppy illumines the public

a tree eaning against another tree

a forest is a potential fire for another forest

 

Loves are my only brethren

My skin is in the custody of words

These mountains, this darkness, this fog

The sulphur I breathe, the river I drank

In your name

 

Is poetry reduced to poverty, no!

 

Translated by Mesut Shenol

GRANADA

Poetry is the angel of imagination.

 Azaris Pallais

Bugün yağmur topladım ağaçlardan

granada bir gelincik mi, değil

kocaman bir sevişmek olsa olsa

bir volkan gibi lavlarını

içimize akıtan

 

Ne zaman omzu düşse böyle

Anlayın ki rüzgar gelir uzaklardan

bir gelincik bir halkı aydınlatır

bir ağaç bir ağaca yaslanmış

bir orman bir ormana yangın

 

Aşklardan başka kardeşim yok benim

tenim sözcüklere emanet

bu dağlar, bu karanlık, bu sis

soluduğum sülfür, içtiğim ırmak

senin adına

 

Şiir yoksul mu, yoksul değil şiir…

 

Време и маска

Времето е маска;

Невинен грях по бялата хартия

Мастилено петно от разкаяния

 

Не се заключват вратите, ни отвътре, ни отвън

Едно и също е в Градината на спомените.

Разпадащо се тяло, напразно минали години…

Щедър на отрова е бръшлянът,

Ти тръгваш нанякъде с колосана риза,

А колко много трупал съм, най-вече смърт,

И въпреки това не смея да й се доверя

 

Времето е маска;

Невинен грях по бялата хартия

Мастилено петно от разкаяния

 

Както бяло петно изтича – изтекох и аз

Разцепиха се моретата, празнотата ме хвана,

Аз - потънал кораб, без ни един пасажер на борда,

Ах, ти, безрък октопод, как ме стисна за гърлото,

Как впи зъбите си в мен!

 

Отказах се да запиша

Червения стих, откраднат от любовта,

Защото вашите влакове бяха без гари

Семафорите ви угасени, мълчанието ви - глухо

Напразно търсих пистолет по чаршиите,

Напразно се оглеждах пред себе си, зад себе си…

 

Времето е маска;

Невинен грях по бялата хартия

Мастилено петно от разкаяния

 

Превод: Кадрие Джесур

Time and Mask

Time is also a mask of regrets,

Like a lost stain of ink that commits

The first sin on white sheets

 

Doors can’t be locked from the front and back

Everyting is the same in the garden of memories

A body fallen into pieces, years spent in deceits

The poison leaks out of the ivy

You leave me in a starched shirt

I gather up many things, mostly dead bodies

But my own death will collect me one day

 

Time is also a mask of regrets,

Like a lost stain of ink that commits

The first sin on white sheets

 

I too flowed into you like pureness

Seas cracked, emptiness clung to my arms

I’m a sunken ship devoid of passengers

The octopus without arms! how cruelly you strangled me

How bloodily you gnawed my brain!

 

I gave up writing

That red poem dramatized by loves

As your trains had no platforms to approach,

Lanterns gave no lights, silence was deaf,

I tried guns in the bazaars hopelessly,

Frisked myself from top to toe in vain

 

Time is also a mask of regrets,

Like a lost stain of ink that commits

The first sin on white sheets

 

Translated by Mesut Shenol

Zaman ve Maske

Zaman da bir maske; pişmanlıkların

Dalgın bir mürekkep lekesi gibi

Masum günahıdır beyaz sayfaların.

 

Kilit tutmuyor kapıların önü arkası,

Her şey aynıdır anıların bahçesinde.

Dağılan gövde, kuru sıkı yaşanmış yıllar…

Esirgemiyor zehrini sarmaşık,

Sen çekip gidiyorsun kolalı gömleğinle,

Bense ne çok biriktirmişim, en çok ölüm,

Yine de güvenemiyorum ölümüme.

 

Zaman da bir maske; pişmanlıkların

Dalgın bir mürekkep lekesi gibi

Masum günahıdır beyaz sayfaların.

 

Ben de beyaz bir leke gibi size aktım,

Denizler yarıldı, bana tutundu boşluk,

Ben batık gemi, içimde hiçbir yolcu yok,

Ah kolsuz ahtapot, nasıl sıktın boğazımı, 

Nasıl dişledin beynimi?

 

Vazgeçtim yazmaktan

Aşklardan apartılan o kırmızı şiiri,

Çünkü istasyonsuzdu trenleriniz,

Fenerleriniz ışıksız, suskunluğunuz sağır

Boşuna tabancalar aradım çarşılarda

Önümü arkamı boşuna aradım.

 

Zaman da bir maske, pişmanlıkların

Dalgın bir mürekkep lekesi gibi

Masum günahıdır sayfaların.

© 2018 International Poetry Festival „Orpheus” – Plovdiv
Международен фестивал на поезията „ОРФЕЙ” – Пловдив